Közzétételi lista
 • 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Open or Close

  Nem releváns.

 • 2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Open or Close

  A TK/025/692-60/2018 (Kecskeméti Tankerületi Központ) döntése alapján az indítható osztályok száma a 2018/19-es tanévben: 1. évfolyam 2 osztály.

 • 3. a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai Open or Close


  A kompetenciamérés eredményeinek megtekintéséhez kattintson ide.

   

 • 4. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje Open or Close

  Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon ¾ 7 órától 17 óráig tart nyitva. Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 7 30 - tól 17 00 óráig tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény igazgatója adhat engedélyt.

  Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel az alsó tagozaton 7 00 órától, a felső tagozaton 7 00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglakozások idejére tudja biztosítani az azokon részt vevő tanulók számára.

  Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
  1. óra: 7:45 - 8:30
  2. óra: 8:45 - 9:30
  3. óra: 9:45 - 10:30
  4. óra: 10:45 - 11:30
  5. óra: 11:45 - 12:30
  6. óra: 12:45 - 13:30
  7. óra: 13:45 - 14:30
  8. óra: 14:45 - 15:30
  9. óra: 15:45 - 16:30 

   

 • 5. a vezetői ügyelet rendje a 2018/2019-es tanévben Open or Close

   A vezetői ügyelet megtekintéséhez kattintson ide.
   

 • 6. az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események. Open or Close


  A 2017/2018-as tanév eseményei, rendezvényei megtekintéséhez kattintson ide.

 • 7. a pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Open or Close

  Megtekintéséhez kattintson ide.

 • 8. a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Open or Close

  Szervezeti és működési szabályzatunk megtekintéséhez kattintson ide.

  Pedagógiai programunk megtekintéséhez kattintson ide.

  Házirendünk megtekintéséhez kattintson ide.

 • 9. a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Open or Close
   
  A pedagógusok iskolai végzettségének és szakképzettségének eléréséhez kattintson ide.
 • 10. a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége Open or Close

   

  Nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak:

  Kovácsné Gyóni Éva

  Feladatkör:                     iskolatitkár I.

  Iskolai végzettség:          középiskolai érettségi,                                 

  Szakképzettség:              középfokú gyors- és gépíró, jegyzőkönyvvezető, ügyviteli feladatok                                    ellátására jogosító képesítés

                                                 képesített könyvelő

                                                 alapfokú számítógép kezelő

                                                 mérlegképes könyvelő-felsőfokú szakirányú végzettség

  Lódri Edina 

  Feladatkör:                      iskolatitkár II.

  Iskolai végzettség:          érettségi

  Szakképzettség:              biológus

   

  Kátai Valéria

  Feladatkör:                        pedagógiai asszisztens

  Iskolai végzettség:          főiskola,

  Szakképzettség:              általános iskolai tanító könyvtár-testnevelés szakkollégium

                                                 ECDL- 7 modulos

                                                 Számító gépkezelő, szoftverüzemeltető

  Fürtön Nóra

  Feladatkör:                        pedagógiai asszisztens I.

  Iskolai végzettség:          gimnáziumi érettségi

  Szakképzettség:              pedagógiai asszisztens – felsőfokú szaktanfolyam

                                                 gépíró   tanfolyam                         

  ECDL – 7 modulos

                                                 120 órás Gyermektánc tanítása a NAT-ban

   

  Nádas Lajosné

  Feladatkör:                        gyermekvédelmi felelős ( fél állásban )

  Iskolai végzettség:          főiskola

  Szakképzettség:              okleveles általános iskolai biológia tanár

                                                 mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai                                           tanár

  Papné Kovács Mónika

  Feladatkör:                      gyermekvédelmi felelős ( fél állásban )

  Iskolai végzettség:          főiskola

  Szakképzettség:              általános iskolai tanító

                                          általános iskolai tanító könyvtár speciális                 kollégiummal

  Czinkóczi László

  Feladatkör:                      rendszergazda

  Iskolai végzettség:          szakközépiskolai érettségi

  Szakképzettség:              OKJ számítástechnikai szoftverüzemeltető

 • 11. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások Open or Close

  Alsó tagozaton működő szakkörök

   

  Szakkör megnevezése

  Szakkörvezető

   

  1-4 pingpong

   

  Ruskó Éva

   

  3-4/abc kézilabda

   

  Holló Tiborné

   

  1-4 tenisz

   

  Daskó Terézia

   

  1-4 labdarúgás

   

  Kondákor Ferenc

   

  3-4 tömegsport

   

  Halász Ilona

   

  1-4 aerobic

   

  Ruskó Éva

   

  1-4 néptánc

   

  Csuka Márta

   

  3-4 nyelvtan szakkör

   

  Guba Györgyné

   

  3/abc informatika szakkör

   

  Csonka Anita

   

  3-4 matematika

  Kitl Valéria

   

  3-4 angol szakkör

   

  Vörösné Pető Ágnes

   

  Felső tagozaton működő szakkörök

   

  Szakkör megnevezése

  Szakkörvezető

   

  6/abc életmód szakkör

   

  Nádas Lajosné

   

  5-7 tenisz

   

  Daskó Terézia

   

  7-8 kézilabda fiú-lány

   

  Komáromi Tibor

   

  5-6 kézilabda fiú-lány

   

  Holló Anett

   

  7-8 labdarúgás

   

  Kondákor Ferenc

   

  6/b angol szakkör

   

  Busa Orsolya

   

  5-6 rajz

   

  Sági Szilvia

   

  5-6 labdarúgás

   

  Kondákor Ferenc

   

  5-6 informatika

   

  Csíkos János

   

  7-8 informatika

  Csíkos János

   

  6a kompetencia fejl.

   

  Nagy Ágnes

   

  8 nyelvvizsga angol

   

  Busa Orsolya

   

  7/abc nyelvtan

   

  Nagy Ágnes

   

  8/ab nyelvtan szakkör

   

  Felföldi Margit

   

  8/ab matematika

   

  Eiler Adrienn

   

  7abc matematika

   

  Tarjányi Györgyi

   

  5-6 nyelvtan szakkör

   

  Holikné Tisóczki Melinda

   

   

   

 • 12. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Open or Close

   

  A magasabb évfolyamba lépés feltételei, a házirend ide vonatkozó részének megtekintéséhez kattintson ide.

  Minimum követelményszint 1-2. évfolyam megtekintéséhez kattintson ide.

  Minimum követelményszint 3-4. évfolyam megtekintéséhez kattintson ide.

  Minimum követelményszint 5. évfolyam megtekintéséhez kattintson ide.

  Minimum követelményszint 6. évfolyam megtekintéséhez kattintson ide.

  Minimum követelményszint 7. évfolyam megtekintéséhez kattintson ide.

  Minimum követelményszint 8. évfolyam megtekintéséhez kattintson ide.

 • 13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Open or Close

  A hétvégi házi feladatok szabályzatának eléréséhez kattintson ide.

 • 14. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Open or Close

   

  Osztály megjelölése

  Osztályfőnök neve

  Létszám

  Magántanuló

  1. a

  Rávainé Fülöp Beatrix

  25

  -

  1. b

  Kovács Zsuzsanna

  25

  -

  2. a

  Ruskó Éva

  18

  -

  2. b

  Kitl Valéria

  19

  -

  2. c

  Sólyáné Csuka Márta

  17

  -

  3. a

  Vörösné Pető Ágnes

  22

  -

  3. b

  Lajkóné Tombácz Ágota

  23

  -

  3. c

  Krizsánné Trója Dolli /Pálfi Edit

  22

  -

  4. a

  Guba Györgyné

  21

  1

  4. b

  Holló Tiborné

  23

  -

  4. c

  Halász Ilona/Molnár Erika

  19

  -

  Összesen 1-4.

  234

  1

  5. a

  Komáromi Tibor

  15

  -

  5. b

  Nagy Ágnes

  14

  -

  5. c

  Holikné Tisóczki Melinda

  19 -

  6. a

  Bozóki Mátyásné

  17

  -

  6. b

  Tarjányi Györgyi

  21

  -

  6. c

  Sági Szilvia

  18

  -

  7. a

  Lajkó Gábor

  16

  -

  7. b

  Holló Anett

  23

  -

  8. a

  Faludi-Busa Orsolya

  18

  -

  8. b

  Holló Tibor

  24

  -

  Összesen 5-8.

  204

  -

   

  Összesen 

  438

  -

   

   

  II. 3. Napközi otthonos csoportok – Iskolaotthonos csoportok 

   

  Csoport

   Napközis nevelő

  Osztály

  Létszám

  1.csop.

  Hegedűs Andrea

  2.b

  16 fő

  2.csop.

   

  Ancsa-Molnárné Nyerges Katalin

   

  1.a 

  24 fő

  3.csop.

   

  Hegedűs Éva

   

  4.b

  15 fő

  4.csop.

   

  Tabajdi Berta

   

  3.a

  21 fő

  5.csop.

  Bognár Zsoltné

   

  2.a

   

   

  17 fő

   

  6.csop.

  Hunyadi-Kapitány Rita

   

  1.b

   

   

  23 fő

   

  7.csop.

   

  Lakatos-Szögi Andrea

   

  2.c 18 fő

   

  9.csop.

   

  Zsán Klúcsóné Patyi Zsuzsanna 3.b 18 fő

   

  11.csop.

   

  Kispálné Kuszli Irén 4.a 15 fő

  Napközi otthonos tanulók száma - alsó tagozat: 167 fő

   

  8. csop.

   

  Pálfi Edit

  Krizsánné Trója Dolli
  3.c 22 fő

   

  10.csop.

   

  Halász Ilona

  Molnár Erika

  4.c

  19 fő

  Iskolaotthonos tanulók száma – alsó tagozat: 41 fő

  A felső tagozatos tanulók

  12. csoport

  Faludi Éva

  5. évfolyam

  22 fő

  13. csoport

  Bozóki Mátyásné

  6 - 7. évfolyam

  15 fő

  14. csoport

   

  8. évfolyam

   fő

  Napközi otthonos tanulók száma - felső tagozat:  fő

   

 • 15. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Open or Close

  Osztályozó vizsgák tervezett időpontja:

  I. félév folyamán 2019. január 3. hete.

  II. félév folyamán 2019. június 1. hete.

  A javítóvizsgák tervezett időpontja: 2019. augusztus utolsó hete.

 • 16. pályázati kiírás Open or Close

  Kattintson ide.

   

  Véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat:

  Nevelőtestületi véleményező értekezlet eredménye
  2018.04.25  
  Szavazásra jogosult 56 fő
  Ebből jelen volt és szavazott 52 fő
  Érvényes szavazatok száma 51 fő
  Érvénytelen szavazatok száma 1 fő
  Máté Sándor pályázó programját támogatta 39 fő
  Máté Sándor pályázó programját nem támogatta 12 fő
     
     
     
  Akalmazotti véleményező értekezlet eredménye
  2018.04.25  
  Szavazásra jogosult alkalmazott 76 fő
  Ebből jelen volt és szavazott 70 fő
  Érvényes szavazatok száma 69 fő
  Érvénytelen szavazatok száma 1 fő
  Máté Sándor pályázó vezetői megbízását támogatta 51 fő
  Máté Sándor pályázó vezetői megbízását nem támogatta 18 fő

   

  Véleményezések

 • 17. 2018-2019-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezése Open or Close